Terug naar archief

Toekomst De Pool eerstelijnszorg

Toekomst De Pool eerstelijnszorg

05-08-2020

In 2020 is samenstelling van De Pool eerstelijnszorg gewijzigd. Het bestuur bestaat nu uit J. van Iest (voorzitter), B. Meijer (secretaris), R. Addink (penningmeester), H. Uijen (lid) en S. Woltjer (lid). Deelnemende praktijken zijn huisartsenpraktijken Middelstum, Usquert en Warffum. 

In 2020 willen we regionale samenwerking bestendigen en optimaliseren, met name met fysiotherapie praktijken en thuiszorg organisaties. Dit met doel ontwikkeling en uitvoering van geintegreerde en zinnige eerstelijns zorg.

Daarnaast houden we aandacht voor lopende zaken als transitie van zorg van tweede naar eerste lijn (zoals maken fundus foto's, tympanometrie, inzet optometrist en verrichten vasectomieen).

En tot slot geven we hernieuwde aandacht aan innovatie en ontwikkeling, onder andere door gezamelijke deelname relevant wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar gebruik kalkscore ter verbetering selectie te verwijzen patienten met vermoeden ischaemische hartziekte.

Contact Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum
Praktijk T 0595 42 24 90
Bezoek website

Telefonische bereikbaarheid

Maken van afspraken 
dagelijks 8.00 - 9.30 uur

U wordt geholpen door

Huisartsen:
Dhr. E.E.A. Meijer

Contact

Contact Usquert

Biewemastraat 25
9967 RD Usquert
Praktijk T 0595 42 28 31
Bezoek website

Telefonische bereikbaarheid

Maken van afspraken 
dagelijks 8.30 - 10.00 uur 

U wordt geholpen door

Huisarts:
Dhr. J.S. Woltjer

Folder downloaden
Contact

Contact Middelstum

Concordiaplein 4
9991 BB Middelstum
Praktijk T 0595 55 15 18
assistente@mijnhuisarts.nl
Bezoek website

Telefonische bereikbaarheid

Maken van afspraken
dagelijks 8.00 - 9.30 uur

U wordt geholpen door

Huisartsen:
Drs. R.W.M. (Ryanne) Addink