Terug naar archief

Nieuw in de regio: pilot 'ondersteuner jeugd en gezin' van huisartsen, jeugdinstelling en gemeenten

Nieuw in de regio: pilot 'ondersteuner jeugd en gezin' van huisartsen, jeugdinstelling en gemeenten

18-10-2017

Persbericht 

Op maandag 16 oktober a.s. gaat de pilot ‘Ondersteuner Jeugd en Gezin’ van start. Ervaren hulpverleners gaan vanaf nu werken voor zowel vier huisartsenpraktijken als voor het Centrum voor Jeugd en Gezin  Noord-Groningen. Op beide plekken bieden zij jeugd - en opvoedhulp aan kinderen en ouders. Om de 1-jarige pilot officieel af te trappen, ondertekenen de initiatiefnemers, de BMWE-gemeenten, de Huisartsenpraktijk Winsum, de samenwerkende (aan Stichting De Pool verbonden) huisartsen uit Warffum, Eenrum en Usquert en de jeugd-GGZ instelling Molendrift een samenwerkingsovereenkomst. 

De Ondersteuners Jeugd en Gezin zijn ervaren hulpverleners. Zowel bij de huisartsenpraktijk als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noord-Groningen bieden zij (lichte) hulp aan ouders en kinderen. Bijvoorbeeld bij de opvoeding, maar ook als het gaat om gedrags - of psychische problemen. Bij complexere problematiek verwijzen huisarts en CJG  hen door naar gespecialiseerde hulp.  

Hulp in vertrouwde omgeving

Het inzetten van een Ondersteuner Jeugd en Gezin heeft veel voordelen. Ouders en kinderen kunnen in hun vertrouwde omgeving terecht voor hulp. Een doorverwijzing naar specialistische hulp is hierdoor vaak niet (meer) nodig.  Ook werkt de Ondersteuner Jeugd en Gezin als contactpersoon tussen de huisarts, het CJG en de jeugdhulpaanbieder. Dit moet zorgen voor meer samenwerking. 

De pilot draait op twaalf andere plekken in de provincie. Ervaringen in het Westerkwartier, Heerenveen, Leeuwarden en Assen zijn heel positief. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten monitort de resultaten van de pilots. De Groninger pilots worden bekostigd door de gemeenten.

Ondertekening OJG 16 10 2017 Warffum

Contact Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum
Praktijk T 0595 42 24 90
Bezoek website

Telefonische bereikbaarheid

Maken van afspraken 
dagelijks 8.00 - 9.30 uur

U wordt geholpen door

Huisartsen:
Dhr. E.E.A. Meijer

Contact

Contact Usquert

Biewemastraat 25
9967 RD Usquert
Praktijk T 0595 42 28 31
Bezoek website

Telefonische bereikbaarheid

Maken van afspraken 
dagelijks 8.30 - 10.00 uur 

U wordt geholpen door

Huisarts:
Dhr. J.S. Woltjer

Folder downloaden
Contact

Contact Middelstum

Concordiaplein 4
9991 BB Middelstum
Praktijk T 0595 55 15 18
assistente@mijnhuisarts.nl
Bezoek website

Telefonische bereikbaarheid

Maken van afspraken
dagelijks 8.00 - 9.30 uur

U wordt geholpen door

Huisartsen:
Drs. R.W.M. (Ryanne) Addink