Logo

De Pool Eerstelijnszorg

De Pool Eerstelijnszorg is een samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken in Middelstum, Usquert en Warffum en fysiopraktijken Aan’t wad en Den Ommelanden.